บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต

บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต

      มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการของการใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
 • ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
 • ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
 • ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
 • ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
 • ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
 • ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
 • ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน
 • ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมีมารยา

ที่มาhttp://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/internet/15.htm

มาตรฐาน

วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสวนถาด

วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสวนถาด

                                             อุปกรณ์ในการจัดสวนถาด

1. พลั่วมือสำหรับตักดิน เครื่องปลูกหญ้าหรือวัสดุอื่นๆ

  2. พลั่วเล็กๆ ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ อาจจะดัดแปลงมา จากช้อนก็ได้
  3. กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีหลายขนาดให้เลือกตามความ  เหมาะสม
  4. กรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้
  5. กรรไกรตัดกระดาษหรือแผ่นพลาสติก
  6. มีดคมๆหรือคัทเตอร์ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
  7. คีมตัดลวดหรือคีมปากจิ้งจก

8. ปากคีบสำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่งหรือต้นไม้เล็ก

  9. ลวดขนาดต่างๆ สำหรับดามต้นไม้ ช่อดอกกล้วยไม้ หรือยึดต้นไม้กับหูกระเช้า ฯลฯ ( ควรเป็นลวดที่หุ้ม
   พลาสติกสีน้ำตาล เขียว หรือพันด้วยเทปพันดอกไม้ เพื่อไม่ให้สีโดดออกมาจากต้นไม้และภาชนะ)

10. เทปพันก้านดอกไม้  (floral tape)  สีเขียว  หรือ น้ำตาล

  11. แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ (ใช้ถุงที่ค่อน ข้างหนา หรือแผ่นพลาสติกปูบ่อน้ำ)
  12. เลื่อยมือเล็กๆสำหรับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ขอนไม้ภาชนะสาน
13. ขวดฉีดน้ำเพื่อไว้ฉีดล้างภาชนะและต้นไม้ให้สะอาด ตลอดจนใช้รดน้ำให้ต้นไม้  โดยเฉพาะ  ต้นไม้เล็ก          ๆ กล้วยไม้ฯลฯ

14. ของตกแต่ง เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิก

  15. กาวใส กาวลาเท็กซ์ หรือกาวแท่ง (ซึ่งต้องใช้กับปืนยิง กาว)  เพื่อใช้ติดของตกแต่งต่างๆกับภาชนะ และ สิ่งอื่น
  16. เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กสำหรับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก 17. แป้นหมุน เพื่อสะดวกในการสำรวดู มุมมองเวลาจัด ช่วยผ่อนแรงการยกถาดหรือกระเช้าหมุนไปมา แต่จะ ไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้     จัดเอง นอกจากนี้   ได้แก่  พวกดินปลูก  เครื่องปลูก  กรวดหิน  วัสดุปิดผิว ดิน  ภาชนะพันธุ์ไม้ ซึ่งนับเป็น

สิ่งสำคัญในการจัดสวน ถาด

ที่มาhttp://pattaranan147.blogspot.com/2011/07/blog-post_1718.html

มาตรฐาน

ความหมายและความสำคัญของงานช่าง

ความหมายและความสำคัญของงานช่าง
ช่าง หมายถึง ผู้ชำนาญในการฝีมือ หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
งานช่าง หมายถึง การทำงาน หรือสิ่งที่เกิดจากการทำงานของช่าง ซึ่งมีหลายประเภทหลายสาขา ผู้เป็นช่างจึงมักมีคำต่อท้าย เพื่อบอกประเภทหรือสาขาของงานที่ทำ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างไม้ ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างเขียน ช่างผม ช่างเสริมสวย เป็นต้น
ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตนแล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจได้จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์ในการทำงานของช่าง นอกจากจะสร้างเสริมความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงาน
งานช่างพื้นฐาน หมายถึง งานช่างเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง งานช่างพื้นฐานส่วนใหญ่จึงเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เช่น การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา การซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนังและถนนหรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น
ประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน
ประโยชน์โดยตรง ที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเป็นการประหยัด ทั้งค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างช่างอาชีพแล้วยังประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลารอคอยว่าจะหาช่างอาชีพได้ หรือแม้ว่าจะต้องว่าจ้างช่างอาชีพก็สามารถควบคุมดูแลการทำงาน ผลงาน ไม่ให้ช่างเอารัดเอาเปรียบได้
ประโยชน์โดยอ้อม เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การซ่อมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอดิเรกอื่น ๆ นอกจากนั้นจากผลของการทำงาน ยังทำให้เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ช่างอาชีพได้ แม้ไม่ต้องทำเป็นอาชีพโดยตรง ก็อาจทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน
งานช่างพื้นฐานแต่ละงาน มีลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้
 1. งานไฟฟ้า
สภาพความเจริญของโลกในปัจจุบัน มีผลทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ต้องเกี่ยวข้องกับของใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก ให้ความสุขสบาย ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น ทำให้โลกสวยงามน่าอยู่มากขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เหล่านี้ หากใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีโทษเช่นกัน การใช้จึงต้องคำนึงถึงในเรื่องความปลอดภัย ความประหยัดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน งานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ ในลักษณะของพลังแสงสว่าง พลังความร้อน และพลังงานกล งานไฟฟ้าในงานช่างพื้นฐาน สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีใช้ และการเก็บบำรุงรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย
ที่มาhttp://wwwlovepoope.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
มาตรฐาน